توانایی این شرکت در دو بخش مجرا انجام می شود . نخست تولید رزینهای آب پایه و بخش  دیگر مشاوره در ساخت و راه اندازی ماشین آلات و فرایندهای شیمیایی و صنعتی می باشد .

- بخش تولید محصولات  این شرکت عبارتند از :

1- رزین اکریلاتی بر پایه آب برای پوشش نماهای آجری ، گچی ، سفالی و سیمانی که بمنظور حفظ و ماندگاری بکار برده می شود :ساختمانها و بناهای تاریخی

2- رزین اکریلاتی بر پایه آب برای پوشش سطوح بتونی بمنظور جلوگیری از کربناسیون و نفوذ نمک ها خورنده به ساختار بتون مصلح : پایه پل ها و سازه ها 

3- رزین استایرن اکریلاتی  بر پایه آب برای استفاده در ملات های سیمانی جهت اتصال پایدار و مستحکم سرامیک ها و کاشی ها 

4- رزین استایرن اکریلاتی بر پایه آب برای اختلاط در بتون جهت آب بندی مخازن ذخیره آب و استخرها 

 

- بخش مشاوره در ساخت ماشین آلات و دانش فنی تولید رزینهای خاص :

1- ساخت انواع راکتورها ، مخازن ، استراکچر ، مبدل ها 

2- دانش فنی تولید رزینهای برپایه آب 

3- ساخت انواع جداکننده های مغناطیسی 

4- تامین پمپ های دوزینگ 

[بازگشت]