اثر آکروباند در ساخت ملات ویژه برای تعمیر قطعات بتونی آسیب دیده : 

بررسی نحوه عملکرد و چگونگی آماده سازی ملات سیمانی برای تعمیر بتون های آسیب دیده طی پایان نامه ارشد مهندسی عمران در دانشگاه اصفهان انجام گردید.

طی آزمونها و بررسی های انجام شده مشخص گردیده است که استفاده از رزین آکروباند در تهیه ملات تعمیری باعث ساخت ملاتی مستحکم و با گیرایش بالا برای تعمیر قطعات بتونی آسیب دیده خواهد شد . 

برای این منظور با جایگزینی مایع آکروباند با کمتر از ده درصد از آب مورد نیاز برای ساخت ملات  می توان ملات تعمیری مناسبی با ویژگی های مکانیکی بالا را بدست آورد. از جمله خصوصیات مکانیکی بهبود یافته می توان به  افزایش قابل ملاحظه در مقاومت فشاری ، مقاومت خمشی و مقاومت کششی اشاره نمود . 

[بازگشت]