در تیرماه سال 1398  شرکت سازاکو  رزین ویژه خود با نام نمالاک را بر روی دیوار کاهگلی با طول بیش از 5000 متر اجرا نموده است.  

  هدف از اجرای رزین نمالاک ، حفاظت و نگهداری نمای کاهگلی در برابر باران و باد بوده است. این محصول بدون هیچگونه تغییری در شکل ظاهری کاهگل آنرا در برابر فرسایش خفاظت می کند. 

  سرعت در اجرا ، خشک شدن سریع ، ماندگاری و حفظ ویژگی کاهگل پس از اجرا از ویژگی های این محصول است. 

[بازگشت]