پس از انجام آزمون بر روی نمونه های بتون استاندارد ASTMC1202  نشان داد که کوتینگ بتون با محصول " نمالاک " باعث کاهش قابل ملاحظه نفوذ یون کلر در بتون و یا آجر می گردد.

این ویژگی که در اثر پوشش سطح بتون با رزین نمالاک انجام می گیرد اثر منحصر به فردی در حفاظت سازه های پل های جاده ها ، ستون ها ، جدول ها و بلوک های سیمانی تفکیک کننده راه ها و بخشهای بتونی در داخل پارکینگ های طبقاتی دارد که در معرض یون کلر حاصل از نمک پاشی و آلودگی جاده ها قرار دارند .

این پوشش به آسانی توسط اسپری یا برس قابل اجرا است و زمان خشک شدن کمتر از 5 دقیقه و آب پایه بودن محصول ، استفاده و کاربرد آنرا بسیار آسان نموده است .

 

[بازگشت]