رزین اکریلیک امولشن مخصوص آجر با نام تجاری " نمالاک " در اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان تست گردید.

  تست های انجام شده شامل مقاومت فشاری و جذب آب برای آجرهای نسوز بوده است .

  مبنای تست های انجام شده   استاندارد ملی شماره 7

 

[بازگشت]