" رزین اکریلیک امولشن مخصوص آجر " با نام نمالاک توسط سازمان ثبت اسناد به عنوان اختراع به ثبت رسیده است .

 

[بازگشت]