اثر نمالاک بر روی دیوار ها و بخش های کاهگلی نماهای قدیمی 

 

clay & straw

این محصول با نام نمالاک می تواند به خوبی در بافت کاهگل نفوذ کرده و بشکل مناسبی کاهگل را در برابر ریزش باران و اثرات محیطی محافظت نماید .

این محصول خاصیت مرطوب شدن آجر را حفظ کرده و به هیچ عنوان ظاهری آب گریز به سطح کاهگل نمی دهد . سطح کاهگلی پوشش داده شده با نمالاک با آب مرطوب می شود و حالت طبیعی کاهگل را از بین نمی برد. 

 

c& s

 کاربرد نمالاک بر روی کاهگل باعث ایجاد جلوه زیبایی در سطح می گردد. 

 

[بازگشت]