اثر نمالاک بر روی دیوار ها و بخش های کاهگلی نماهای قدیمی 

 

 

این محصول با نام نمالاک می تواند به خوبی در بافت کاهگل نفوذ کرده و بشکل مناسبی کاهگل را در برابر ریزش باران و اثرات محیطی محافظت نماید . افزایش کیفیت مکانیکی سطح در آزمایشگاه عمران دانشگاه اصفهان بررسی و کنترل شده است .

این محصول ویژگی مرطوب شدن سطح را حفظ می کند . هر چند در صورت درخواست می توان خاصیت آب گریز را نیز به خصوصیات محصول اضافه نمود .

سطح کاهگلی پوشش داده شده با نمالاک با آب مرطوب می شود و حالت طبیعی کاهگل را از بین نمی برد. این باعث حفظ کاهگل در نمای خارجی ساختمان و محل هایی که در معرض باد و باران هستند می گردد.

  کاربرد نمالاک بر روی کاهگل باعث ایجاد زیر دست نرم می گردد که برای سطوح داخلی  ساختمان و اتاق های داخلی مناسب است .  در صورت نیاز می توان سطح را شستشو و تمیز نمود .علاوه بر آن جلوه زیبایی در سطح ایجاد می کند .

[بازگشت]