بررسی  اثر محصول این شرکت با نام  نمالاک در آزمایشگاه مورد تایید اداره استاندارد نشان می دهد اجرای نمالاک بر روی آجر نسوز  باعث افزایش قابل ملاحظه میزان چسبندگی مصالح به آجر و کاهش  آلودگی آجر نسوز در اثر ریزش دوغاب سیمان است .

 نتیجه آزمون های انجام شده نشان می دهد  کاربرد نمالاک قبل از اجرا در ساختمان، امکان پاک سازی سطح آجر نسوز را از دوغاب سیمان و آثار ریزش گچ فراهم می سازد.

علاوه بر موارد فوق مطابق با استاندارد ملی شماره 7 اثر نمالاک بر روی مقاومت فشاری آجر قابل ملاحظه و موثر است.

 

گزارش آزمون بر اساس استاندارد ملی ایران برای آجر نسوز در ذیل آورده شده است :

 

[بازگشت]