آکروباند  یک لاتکس اکریلاتی تقویت شده با استایرن بر پایه آب می باشد.

این محصول با اختلاط در بتون باعث تقویت ویژگی آب بند بودن آن می گردد بطوریکه به راحتی از نشت آب جلوگیری کرده و دیوار مستحکمی را ایجاد می کند.

این محصول هیدراتاسیون بتون ( کریستال شدن ) را تکمیل می کند و باعث افزایش قابل توجه در خواصی همچون مقاومت فشاری و ضربه پذیری می گردد. زنجیره های شاخه دار در این لاتکس مانع از ترک های ریز در بتون می گردد. 

تست مقاومت فشاری محصول در دانشگاه اصفهان و مقاومت در برابر نمک ها و یون کلر در دانشگاه صنعتی اصفهان  کاربرد این محصول را برای استخرهای ذخیره آب میسر ساخته است .

از این محصول می توان برای تعمیر بخش های آسیب دیده بتونی استفاده نمود.

عرضه محصول در بسته بندی های چهار لیتری و بیست لیتری استاندارد انجام می گیرد.

 

 

[بازگشت]