پمپ دوزینگ

  

پمپ دوزینگ 

کد محصول : 

DOSING PUMP

پمپ دوزینگ

  

پمپ دوزینگ 

کد محصول : 

DOSING PUMP

مشخصات

 پمپ دوزینگ :

با توجه به کاربرد اینگونه پمپ ها و نحوه کنترل دبی سیال خروجی می توان با

استفاده از فرکانس ، استروک و یا استفاده از سیگنال 20-4 میلی آمپر میزان سیال خروجی را کنترل کرد.

پمپ های ارائه شده داراری حداکثر فشار 4 بار و حداکثر دبی 20 لیتر در ساعت می باشند.

ant bruchore original page 1

ant bruchore original page 2

[بازگشت]