طراحی مخازن و تجهیزات   در فرایند های صنعتی  شامل  :

- مخازن ذخیره حلال و مونومرها

- مخازن فرایند (مجهز به همزن )

- مبدل های حرارتی و برج های جداسازی

- خشک کن های صنعتی 

- استاتیک میکسر و سایر تجهزات صنعتی

[بازگشت]