این شرکت با پشتوانه ساخت راکتورهای شیمیایی مراحل طراحی ، ساخت  ، تست و تحویل انواع راکتورهای  شیمیایی  مورد استفاده

در تولید رزینهای حلالی و برپایه آب را به انجام می رساند .

طراحی مکانیکی راکتور ها با توجه به داده های فرایندی از قبیل فشار و دمای راکتور ،نوع مواد ، ویسکوزیته ، ظرفیت و نحوه انتقال

حرارت بطور کامل و بر اساس استاندارد توسط تیم مهندسی این شرکت انجام می گردد.

sazaco archive

1- طراحی مکانیکی بدنه ، شافت و سایر متعلقات بر اساس استاندارد   ASME

2- طراحی  همزن راکتور متناسب برای هر فرایند

3- طراحی سیستم اتوماتیک  Heating  و  Cooling  راکتور ، طراحی کویل های انتقال حرارت ، طراحی پمپ های

سیرکولاسیون و شیرهای کنترل ، طراحی مبدل حرارتی و پایپینگE0121

4- جانمایی نازل های ورود و خروج ، طراحی هوزینگ مکانیکال سیل

5- طراحی سیستم تعلیق همزن

6- محاسبه کیلووات مورد نیاز الکتروموتور و گشتاور گیربکس با رعایت استاندارد  ATEX

sazaco archive

[بازگشت]